პროექტის დაფინანსება

Global Project Capital- (GPC) უზრუნველყოფს პროექტების დაფინანსებას მსხვილი კორპორაციებისა და მთავრობების მხრიდან. ჩვენ აგრეთვე შეგვიძლია გაგიწიოთ დახმარება სათანადო პროექტის დაფინანსების/განვითარების პროექტების დაფინანსების მოპოვებისათვის აუცილებელი ოფიციალური განაცხადის მომზადების პროცესში. ჩვენი გამოცდილების, სპეციალისტების მომსახურებებისა და დაფინანსების საშუალებების მოძიების სანაცვლოდ, ვიღებთ პროფესიულ ჰონორარს. მაღალი პროფესიონალიზმის მქონე ჩვენს სპეციალისტებს გააჩნიათ აღმასრულებელი დონის გამოცდილება უმაღლესი კლასის საინვესტიციო საბანკო სფეროსა და საკონსულტაციო მომსახურებების სფეროში, მთელს მსოფლიოში, სხვადასხვა ინდუსტრიის მასშტაბით.  ჩვენ ვუზრუნველვყობთ დაშვებას ყველაზე განვითარებულ ფინანსურ პროდუქტებზე და უნიკალური დაფინანსების საშუალებების მოძიებას, უმსხვილესი ბანკებისა და აქტივების მართვის სპეციალისტების მეშვეობით. 

 

მისაღები პროექტები

- ალტერნატიული ენერგომომარაგების პროექტები;

- სამთავრობო ინფრასტრუქტურა;

- ინდუსტრიული პროექტები;

- კომერციული შენობები;

- დაბინავების საშუალებების პროექტები;

- განათლება/უნივერსიტეტები;

- სასოფლო-სამეურნეო პროექტები;

- საავადმყოფოები/სამედიცინო მეცნიერება;

- ტექნოლოგიური განვითარების პროექტები;

- ტურისტული პროექტები.

 

კრიტერიუმები: ზოგადად, ჩვენს კლიენტებს გააჩნიათ მსხვილი კაპიტალის, კომერციული და/ან ინფრასტრუქტურის პროექტები.  

 

ჩვენ ვთანამშრომლობთ მნიშვნელოვან კორპორაციებსა და მთავრობებთან ისეთ შემთხვევებში, როდესაც უზრუნველყოფას წარმოადგენს მისაღები გარანტიები ან მეწარმეების თავდებობა ან მისაღები მნიშვნელოვანი ბანკის მიერ გაცემული საბანკო გარანტიები.

 

Copyright 2010 - 2019. Global Project Capital Ltd. All rights reserved.

ბიზნეს კონსულტანტები და პროექტის

დაფინანსების სპეციალისტები.

მთავარი ჩვენს შესახებ პროექტის დაფინანსება კრიტერიუმები იურიდიული კონტაქტი Eng Fr De Rus Tur Ned ქართული 대한민국 中国